Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Den otevřených dveří 2024
4.3.2024

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se bude konat 12. 3. 2024 od 15.00 do 17.30. 

Zápisy 2024/2025
5.2.2024

Přihlásit dítě k zápisu je  možné elektronicky od 4. 3. do 3. 4. 2024. Při přihlašování si rodič vybere přesný den a datum zápisu. 

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se bude konat 12. 3. 2024.  

Samotné zápisy se uskuteční v pátek 5. 4.  a v sobotu 6. 4.  2024.  

 

Další info ZDE

Školní psycholožka
2.2.2024
Po letech snahy se nám podařilo obsadit pozici školního psychologa v naší škole. V rámci základních škol je to rarita, neboť školních psychologů je v Ústeckém kraji zásadní nedostatek. 
 
Od 5. 2. 2024 bude tuto funkci v naší škole zastávat Mgr. Lenka Petrželková, absolventka Univerzity Karlovy (a také naší základní školy). 
 
Bude u nás působit každé pondělí a úterý. Zbytek týdne je zaměstnána v teplické Pedagogicko psychologické poradně. 
 
Všem žákům se postupně představí během prvních únorových dnů. 
 
Rodiče o paní psycholožce dostali zprávu prostřednictvím edookitu. 
 
Více informací ZDE.
Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
V letošním roce si připomínáme 600 let od smrti významného husitského vojevůdce, který nejspíš vymyslel obranu vozových hradeb. Jmenoval se:
a) Prokop Holý
b) Jan Roháč z Dubé
c) Jan Žižka z Trocnova
Celkem hlasovalo: 114

Školní psycholožka

Zobrazeno: 434x
Mgr. Lenka Petrželková

 

kontakt: lenka.petrzelkova@zsmetelkovo.cz popř. edookitem

tel.: 417 539 040

Úřední hodiny: pondělí či úterý – bude upřesněno, příp.  dle domluvy

sídlí ve II. patře v kabinetu spolu s primární preventistkou

počátek působení v naší škole: 5. 2. 2024

 

Školní psycholožka  je součástí školního poradenského pracoviště školy, společně s výchovnými poradkyněmi a metodičkami prevence. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Neméně důležitým prvkem práce školního psychologa je také etický kodex (Velikost: 171.13 kB), který ustanovuje další standardy práce školního psychologa, mimo jiných například zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

 

Jaká je náplň práce školního psychologa?

 

Ve vztahu k žákům:

 • Poskytuje krizovou intervenci, poradenství a konzultuje s dětmi prožívané náročné situace
  • Podporuje děti v emočně náročných situacích
 • Podporuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Například žáky se specifickými poruchami učení a chování, žáky s poruchami pozornosti, žáky s vadami řeči, žáky z odlišných kulturních a životních podmínek, žáky s odlišným mateřským jazykem či žáky nadané.
 • Zaměřuje se na prevenci školního neúspěchu
  • Techniky a hygiena učení, ve spolupráci s týmem školního poradenského pracoviště poskytuje kariérové poradenství
 • Pracuje se třídami
  • Práce na preventivních programech (techniky učení, relaxace, socio-emoční dovednosti), intervenčních programech i sociometrii.

 

Ve vztahu k rodičům:

 • Poskytuje individuální konzultace pro rodiče při řešení výchovných i výukových problémů dětí
 • Poskytuje poradenství a podporu při náročných životních situací, které mohou mít vliv na školní výkon dítěte
 • Spolupracuje s dalšími organizacemi a návaznými službami (školská poradenská zařízení – pedagogicko-psychologické poradny, speciálně-pedagogická centra, střediska výchovné péče, zdravotnická zařízení aj.)

 

Ve vztahu k učitelům:

 • Poskytuje metodickou podporu pedagogům při řešení výukových i výchovných problémů, při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory
 • Poskytuje krizovou intervenci při řešení náročných situací
 • Je součástí preventivního týmu, podílí se na koordinace školních poradenských služeb

 

Pro individuální práci s dítětem či k neanonymní práci se třídami (např. sociometrická šetření) je vždy nutný informovaný souhlas zákonných zástupců. Výjimku však tvoří:

 • Preventivní činnost – práce s kolektivy v rámci preventivních programů
 • Prvotní schůzka iniciovaná žákem
  • Školní psycholog žáka neodmítne, domluví se však se žákem na nutnosti kontaktu zákonného zástupce a podepsání informovaného souhlasu.
 • Krizová intervence
  • Náhlá a závažná krizová situace žáka, která vyžaduje okamžitou intervenci. Rodiče jsou o krizové intervenci následně informováni.
 • Podezření na týrání či zneužívání žáka
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.