Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Vydávání vysvědčení
24.6.2024

Vysvědčení se vydává nejdříve 28. 6. 2024. 

Nevyzvednuté vysvědčení bude k dispozici v září 2024 (předá tř. učitelka). 

Ovšem každé vysvědčení je publikováno v edookitu od 29. 6. - 31. 8. 2024. 

Nová školská rada
13.7.2024

Nová školská rada (2024-2027) má již dva zvolené členy.

Ze pedagogy školy: Mgr. Raková

Za zákonné zástupce: Mgr. Hajíček

Zřizovatel ještě zvolí svého zástupce. První zasedání nové školské rady je v září 2024. 

Více o školské radě ZDE.

Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
Jedeš o letních prázdninách na tábor?
a) ano
b) ne
c) ještě nevím
Celkem hlasovalo: 163

Školská rada

Vloženo: 21.2.2023 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 2588x
Informace o školské radě naší školy.

Složení školské rady 2024- 2027

 • Počátek činnosti :   1. 7. 2024
 • Konec funkčního období: 30. 6. 2027
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : bude zvolen na první schůzi
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Věra Raková
 • Zástupce za zákonné zástupce : Mgr. Aleš Hajíček
 • Zástupce za zřizovatele : bude zvolen zřizovatelem
 • Kontakt :  bude zveřejněn v září 2024

Termíny schůzí: 19. 9. 2024

 

Volby nové školské rady s působností 2024 - 2027

Dne 22. 4. 2024 vyhlásil ředitel školy začátek voleb do nové školské rady. 

Od 22. 4. 2024 do 3. 5. 2024 se přijímaly anonymní návrhy na nové členy - z řad zákonných zástupců a z řad pedagogů. Obě skupiny byly informovány prostřednictvím edookitu, kde také mohly anonymně do 3. 5. 2024 nominovat členy. 

Po 3. 5. 2024  byli nominovaní osloveni, byl získáván jejich souhlas s kandidaturou a níže je zveřejněn seznam kandidátů. Samotné volby do školské rady probíhají ve dnech 20. 5. 2024 - 31. 5. 2024. 

Každý  zákonný zástupce má volbě vždy jen jeden hlas. 

 

Volební listina pro volby do školské rady

pro volební období 1.7. 2024 – 30. 6.  2027

 (volby probíhají elektronicky v prostředí edookit 20. 5. – 31. 5. 2024)

 

 

kandidáti na člena za zákonné zástupce jsou řazeni dle abecedy

 

Ing. Tomáš Bartoš, 47 let, Trade Chain Manager Zentiva, synové v VII. B a III. B

Mgr. Aleš Hajíček, 39 let, ředitel ZUŠ Teplice, synové v I. A + III. B

Ing. Štěpánka Hessová, 45 let, učitelka SŠ stavební a strojní, dcera v VI. A, syn v V. B

Mgr. Adéla Hufová, 38 let, učitelka a projektový metodik UJEP, syn ve III. A

Ing. Lukáš Janda, 41 let, IT programátor, dcera IV. B, syn VII. C

Mgr. Jitka Jarošová, 49 let, učitelka HŠ Teplice, syn v II. C

Mgr. Ing. Vlasta Kašparová, 45 let, personalistka ve zdravotnictví, dcera II. A, syn V. B

Mgr. Bc. Tereza Kloboučníková, 35 let, učitelka, dcera v I. B

Lucie Klusáčková, 44 let, metodik obchodního úseku, syn v V. C

Ing. Andrea Marková, 50 let, cost management staveb, synové v IV. C a VI. A

MUDr. Osama Moghrabi, 48 let, lékař, syn a dcera ve IV. B

Ing. Zdeňka Musilová, 42 let, středoškolská učitelka, synové v VIII. A a I. B, dcera VII. A

MgA. Tereza Nosková, 47 let, zástupce ředitelky – Konzervatoř Teplice, syn v VI. B

Monika Petruňová, 34 let, laborantka, dcera ve II. C

Ing. Jakub Rosocha, 36 let, finanční kontrolor, syn ve II. A

Mgr. Lucie Salačová, 41 let, učitelka SŠ, dcera v I. B a syn ve III. C

Mgr. Jan Skýpala, 43 let, sportovní manažer, syn ve IV. C

Ing. Zdeněk Šaroch, 47 let, obchodní ředitel, dcera v I. A, syn ve IV. A

Mgr. Lukáš Valenta, 44 let, manažer kvality a udržitelnosti, dcera ve III. C, syn v V. B

Bc. Jiří Žižka, 43 let, PČR – vedoucí dopravního inspektorátu, dcera v I. B

 

 

Složení školské rady 2021 - 2024

 • Počátek činnosti :   1. 7. 2021
 • Konec funkčního období: 30. 6. 2024
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Helena Novotná
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za zřizovatele : Bc. Jaroslav Bžoch
 • Kontakt :  zdenka.musil@gmail.com

Termíny schůzí: 20. 10. 2021, 7. 3. 2022, 13. 6. 2022, 4. 10. 2022, 20. 4. 2023, 11. 10. 2023, 13. 3. 2024

Jak často se školská rada schází?

Minimálně 2x ročně.

Čím se zabývá školská rada (§ 167, "školský zákon")

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

 

 

Složení školské rady 2018-2020

 

 • Počátek činnosti :   1. 1. 2018
 • Konec funkčního období: dle nařízení MŠMT, které nabylo účinnosti 29. 10. 2020 se funkční období školských rad prodlužuje na nejdéle 3 měsíce od skončení nouzového stavu, který skončil 11. 4. 2021. 
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Věra Raková 
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Zdeňka Musilová
 • Zástupce za zřizovatele : MUDr. Petr Najman
 • Kontakt :  zdenka.musil@gmail.com

 Termíny zasedání: 24. 1. 2018, 13. 6. 2018, 7. 11. 2018, 10. 4. 2019, 25. 9. 2019, 15. 4. 2020, 9.  9. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení školské rady 2015-2017

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2015
 • Konec funkčního období: 31.12.2017
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady : MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Věra Raková (zvolena pedagogy dne 11.11.2014)
 • Zástupce za zákonné zástupce : Ing. Marek Fujdiak (zvolen rodiči dne 18.11.2014)
 • Zástupce za zřizovatele : MUDr. Petr Najman
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 Termíny zasedání: 14. 1. 2015, 2. 6. 2015, 21.10.2015, 22. 6. 2016, 5. 10. 2016, 22. 2. 2017, 7. 6. 2017, 18. 10. 2017

  

 

Složení školské rady 2012 - 2014

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2012 
 • Konec činnosti: 31. 12. 2014
 • Konec funkčního období: 31.12.2014
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady :  MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Hana Maruščáková
 • Zástupce za zákonné zástupce : MUDr.Petr Najman
 • Zástupce za zřizovatele : Miroslav Havelka
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 

 termíny zasedání: 15.2.2012,  6.6.2012, 10.10.2012, 9.1.2013, 22.5.2013, 2.10.2013, 15.1.2014, 28.5.2014, 8.10.2014

 

 

Složení školské rady 2009 - 2012

 

 • Počátek činnosti :   1.1.2009
 • Počet členů :  3
 • Předseda školské rady :  MUDr. Petr Najman
 • Zástupce za pedagogy : Mgr. Hana Maruščáková
 • Zástupce za zákonné zástupce : MUDr.Petr Najman
 • Zástupce za zřizovatele : Miroslav Havelka
 • Kontakt :  najmanpetr@atlas.cz

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.