Partneři
Kotva
Elektronická žákovská knížka

 
 
Aktuality
Turistický kroužek zve na svou další akci.
14.11.2018

Více ZDE.

Deváťáci v Berlíně
8.11.2018

Naši deváťáci jsou na dvoudenním zájezdu v Berlíně. Na foto se podívejte ZDE.

Začínáme vybírat sběr
5.11.2018

Velmi rádi oznamujeme, že od úterý 6. 11. opět vybíráme starý papír a také starý chleba. Na známem místě a ve známý čas (tj. úterý 7.30 - 7.55, suterén školy - vstup přes dvůr školy, dveře u kontejnerů). Více zde

Jak se na Metelkárně slaví 100. výročí
23.10.2018

Můžete v průběhu těchto dní sledovat ZDE.

Švédsko 2019
15.10.2018

Začátkem června (9. - 15. 6.) roku 2019 se uskuteční zájezd žáků II. stupně do Švédska. Kapacita zájezdu i po její zdvojnásobení je již plná. Více informací o zájezdu ZDE.

Gratulujeme děvčatům k úspěchu v přespolním běhu!
10.10.2018

Dívky z 8.  a 9. tříd nás reprezentovaly v krajském kole. Více ZDE.

Stříbrní a bronzoví atleti
3.10.2018

Naše dvě družstva bojovala v krajském kole atletických závodů...Více ZDE.

Informace o provozu školní knihovny
17.9.2018

Knihovna bude žákům k dispozici od 26. 9. 2018. Více ZDE.

O svačinách
14.9.2018

Informace o svačinách, které žáci dostávají zdarma, a o těch, které si mohou ve škole zakoupit, ZDE.

 
 
Anketa
Během podzimních prázdnin jsem viděl/a, zažil/a něco nového:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 42
 
 
Počítadlo
Online:
9

Dnes:
184

Posledních 7 dní:
5223

Posledních 30 dní:
21122

Celkem:
433495

Mapa webu

Charakteristika a vize školy

Vloženo: 3.4.2017 | Autor: Chalupny| Zobrazeno: 1601x | Upraveno: 3.4.2017 Upravil: Chalupny

Charakteristika školy

   Škola se nachází v okresním městě (téměř v samém centru). Je dostupná  MHD, autobusem i vlakem.

 

   Má dlouhou tradici jazykové výuky. Na výuku cizích jazyků je zaměřena již od roku 1969, kdy byla poprvé vedle dvou běžných tříd otevřena třetí třída s jazykovým zaměřením. V roce 1995 zde byla s povolením MŠMT ČR zahájena experimentální výuka cizího jazyka již od 1. třídy. Škola se tak postupně stala školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci jsou přijímáni do 1. tříd nezávisle na spádové oblasti. Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka, od 6. třídy se k anglickému jazyku přibírá druhý cizí jazyk, a to němčina nebo francouzština. Učební plán školy je nastaven tak, aby většina tvz. disponibilních hodin byla využita na výuku cizích jazyků - na prvním i druhém stupni. Již od prvních tříd jsou děti rozděleny při výuce jazyků do menších skupin. I volitelné předměty (povinné na II.stupni ZŠ) jsou zaměřeny na prohlubování znalostí a dovedností v cizích jazycích (předmět konverzace v cizím jazyce - Aj, Nj, Fj, ale také je nabízen třetí cizí jazyk - italština, ruština). V celém okrese není žádná další škola takto zaměřena.

 

   Škola má dlouhodobé zkušenosti a tradici v organizování výukových zájezdů do zahraničí (VB, Francie, Německo).

 

   Ve škole je pestrá nabídka kroužků - od tělovýchovných přes umělecké, přírodovědné až po jazykové.

   Materiální vybavení školy je na slušné úrovni. Většina tříd je vybavena didaktickou technikou. Ve všech učebnách je zajištěno připojení k internetu. Jsou zde vybavené dvě tělocvičny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, několik jazykových učeben, učebny fyziky, chemie a další.

 

   Školní budova prochází pravidelně postupnou renovací (výměna oken, dveří, podlah, šaten apod.).

 

  Téměř všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Věkové rozpětí učitelů je široké. Škola zaměstnává dostatečný počet správních zaměstnanců.

 

   S finančními prostředky na provoz i na platy vychází v rámci možností velmi dobře.

 

   O studium na této škole je obecně větší zájem. Pravidelně se k zápisu do 1. tříd  hlásí více žáků, než je škola schopna přijmout z důvodu své kapacity.

Vize školy

 • dbát na všestranný rozvoj osobnosti žáka působením pedagoga i celkovým prostředím školy
 • zachovat, popř. zvyšovat vysoký standard výuky jazyků (kvalifikovaní učitelé, vysoký počet hodin cizích jazyků)
 • postupně doplňovat vybavení učeben
 • využívání vhodných didaktických pomůcek, sledování nejmodernějších trendů v oblasti školní IT
 • navázání spolupráce s jazykovými školami zabývajícími se jazykovým vzdělávání předškoláků
 • poskytovat co nejpřesnější informace o dění ve škole
 • stálé zkvalitňování kompetencí učitelů v oblasti cizích jazyků
 • implementace metody CLIL do výuky
 • propagovat úspěchy školy
 • zachovat funkční a atraktivní webové stránky
 • budování obrazu školy jako dobře řízené organizace a dobrého zaměstnavatele
 • přijímání změn, námitek a připomínek rodičů žáků, jejich vyhodnocování, zpracování a následné iniciování změn
 • učitel má být profesionál, který umí vést jednání při komunikaci s žáky, rodiči a veřejností, umí předcházet konfliktům
 • konání pravidelných "dnů otevřených dveří"
 • zviditelňování školy pomocí vystoupení dětí, sběrových akcí, mimoškolních aktivit
 • využití úspěšnosti  žáků u přijímacích zkoušek, ve srovnávacích testech, olympiádách a soutěžích
 • propojovat výuku ICT s ostatními předměty
 • dávat zřetelně najevo, že škola nabízí kvalitní vzdělávání
 • možnost využít členů školské rady k lepší komunikaci s rodiči, se zřizovatelem a celkově k pomoci s rozvojem školy 
 • spolupráce s blízkými mateřskými školami