Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Informace Tady nic není :-(
Anketa
Vítám dobrovolný nástup žáků II. stupně do školy:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 92

Žákovský parlament

Zobrazeno: 1019x
V září 2019 vznikl po dlouhých přípravách na naší škole ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT. Nápomocni žákovskému parlamentu jsou paní učitelka Raková a Honová.

Proč zakládáme žákovský parlament?

Chceme zvyšovat podíl žáků na běhu školy a přijetí zodpovědnosti za to, jaká škola je.

Chceme zefektivnit pomoc žáků při organizaci školních akcí, nabídnout žákům možnost organizovat akce vlastní.

Chceme zvýšit informovanost směrem k žákům i k vedení školy.

Chceme novým způsobem dále rozvíjet občanské a osobnostní dovednosti žáků.

 

Kdo tvoří žákovský parlament?

Zástupci z 6. – 9. tříd, kteří si mezi sebe rozdělili funkce?.

 

Kdy se žákovský parlament schází? 

Pravidelně každý pátek po 14.00. 

 

Zvolení zástupci tříd pro školní rok 2019/2020

(své zástupce si každý třídní kolektiv zvolil sám)

6. A – Alžběta Poláčková, Ella Akanová

6. B – Anna Racková, Klára Panznerová

6. C – Ella Patová, Matěj Říha

7. A – Jiřina Kindlová, Oliver Flos

7. B – Kamila Poláková, Barbora Vavreinová

7. C – Barbora Klusáčková, Jan Gaisler

8. A – Jan Kesl, Lukáš Vacek

8. B – Miroslav Novotný, Martin Kába

8. C – Barbora Nohelová, Vojtěch Šoltész

8. D – Julie Marholdová, Aneta Misjuková

9. A – Hana Matušková, Šimon Rabel

9. B – Dorota Honová, Amálie Benešová

9. C – Michaela Suchanová, Martin Černík

 

předseda - Martin Černík (IX. C)

místopředsedkyně - Hana Matušková (IX. A), Barbora Nohelová (VIII. C)

tisková mluvčí - Amálie Benešová (IX. B)

nástěnkářka - Michaela Suchanová (IX. C)

zapisovatelka - Ella Akanová (VI. A)

 

 

 

Ústava žákovského parlamentu naší školy (Velikost: 338.77 kB).

15. 11. 2019

Na návrh našeho žáka Vojtěcha Šoltézse z 8.C vyrobily děti z neziskové organizace Květina o.z. v Dubí ( http://www.oskvetina.cz ) krásné placky, které teď mohou nosit naši parlamenťáci na oficiálních akcích školy. Moc děkujeme a na jaře se do Květiny vydáme na návštěvu.

Žákovský parlament má za sebou 2 měsíce života. Čím se převážně zabýval? Nejprve tácy ve školní jídelně, poté možností zavřít se na petlici v kabinkách na toaletách, dále dodáním speciálních tašek na třídění plastů od magistrátu města Teplice do všech tříd 2.stupně, zorganizoval Halloweenské focení a v neposlední řadě tlumočil požadavky k oslavám 30. výročí sametové revoluce. Za ŽP bych chtěla poděkovat vedení školy za vstřícnost a kladné přijímání a také realizování podnětů od ŽP. 

Věra Raková

 

 

Historicky první zasedání žákovského parlamentu proběhlo 20. 9. 2019. Během této schůzky se členové seznámili s ústavou žákovského parlamentu, se svými povinnostmi a právy, zvolili tiskovou mluvčí a nástěnkářku a dozvěděli se, co dalšího je čeká. 

Součástí první schůzky bylo také podepsání svého slibu - jako člena parlamentu. Současně s nimi vyjádřil písemně svůj slib i ředitel školy, který činnost žákovského parlamentu podporuje. 

Do příští schůzky by žáci měli dát dohromady návrh loga člena parlamentu.