Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
11.1.2021

Přihlásit své dítě k zápisu budou moci rodiče v průběhu března 2021. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhnou zápisy 9.  a 10. dubna 2021. (den a přesný čas si volí rodič). 

Další info k zápisu ZDE.

Vysvědčení I. pololetí
8.1.2021

Žáci budou na vysvědčení za I. pololetí (2020/2021) hodnoceni známkami. V případě prezenční výuky dne 28. 1. 2021 jim bude vydán výpis z vysvědčení. 

V případě distanční výuky připadající na tento den bude hodnocení za I. pololetí zveřejněno v edookitu a výpis bude žákům předán po jejich návratu do školy. 

Provoz školy 11. 1. - 22. 1. 2021
8.1.2021

Provoz školy probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. - 10. 1. 2021. 

Nic se pro základní školy nemění.

Informace MPSV o ošetřovném...
3.1.2021

... na které mají rodiče žáků do 10 let nárok od 4. 1. 2021 je ZDE.

Výuka od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021
27.12.2020

Je povolena prezenční výuka pouze pro žáky  1.  a 2. ročníků. Ostatní žáci budou mít opět distanční výuku, nebudou navštěvovat školní jídelnu.

Přesné informace dostanou před 4. 1. rodiče prostřednictvím edookitu. 

Toto opatření MŠMT má prozatím platnost do 22. 1. 2021.

Ošetřovné pro děti mladší 10 let na dny 21.-22. 12.
18.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení vydala informaci o OČR (Velikost: 182.85 kB) na dny 21.-22. 12. 

Aktuální informace k opatřením proti covid-19
27.8.2020

Byla založena nová sekce na webu, ve které budou zobrazovány aktuální informace v souvislosti s covid-19.

Termíny třídních schůzek...
25.8.2020

...pro celý školní rok ZDE.

Anketa
Nechám se (co nejdříve to bude možné) očkovat proti koronaviru:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 76

Zápis pro rok 2020/2021

Autor: Chalupny | Zobrazeno: 17110x
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2021). Stránka se postupně obměňuje.

TERMÍN ZÁPISU: 9. a 10. dubna 2021 (přesný termín si volí rodič dítěte)

Přihlášku k zápisu bude možné podávat elektronicky v průběhu měsíce března 2021. Odkaz na podání přihlášky najdete zde, na webu školy. 

Při přihlašování si rodiče vyberou datum a hodinu zápisu, zároveň vyplní základní údaje o dítěti. 

Pokud to epidemická situace nedovolí, proběhne celý zápis co možná nejvíce distančním způsobem. Tak jak tomu bylo v loňském školním roce, kdy jsme z přihlášených dětí losovali přijaté za přítomnosti zástupců zřizovatele školy a pod dohlednem státní notářky. 

 

 

 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(obnoveny k 11. 1. 2021)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2021/2022 to jsou tři první třídy po 28 žácích. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 130.  Pro školní rok 2020/2021 jsme zatím zaregistrovali k 3. 4. 2020 celkem 111 přihlášených. 

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Kritéria budou včas zveřejněna. Přednost v přijímání mají děti, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem naší školy a dále děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. 

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Pokud bude naše dítě přijato, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn. : Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

 

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

 

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

 

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)