Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022
11.1.2021

Přihlásit své dítě k zápisu budou moci rodiče v průběhu března 2021. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhnou zápisy 9.  a 10. dubna 2021. (den a přesný čas si volí rodič). 

Další info k zápisu ZDE.

Vysvědčení I. pololetí
8.1.2021

Žáci budou na vysvědčení za I. pololetí (2020/2021) hodnoceni známkami. V případě prezenční výuky dne 28. 1. 2021 jim bude vydán výpis z vysvědčení. 

V případě distanční výuky připadající na tento den bude hodnocení za I. pololetí zveřejněno v edookitu a výpis bude žákům předán po jejich návratu do školy. 

Provoz školy 11. 1. - 22. 1. 2021
8.1.2021

Provoz školy probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. 1. - 10. 1. 2021. 

Nic se pro základní školy nemění.

Informace MPSV o ošetřovném...
3.1.2021

... na které mají rodiče žáků do 10 let nárok od 4. 1. 2021 je ZDE.

Výuka od 4. 1. 2021 do 10. 1. 2021
27.12.2020

Je povolena prezenční výuka pouze pro žáky  1.  a 2. ročníků. Ostatní žáci budou mít opět distanční výuku, nebudou navštěvovat školní jídelnu.

Přesné informace dostanou před 4. 1. rodiče prostřednictvím edookitu. 

Toto opatření MŠMT má prozatím platnost do 22. 1. 2021.

Ošetřovné pro děti mladší 10 let na dny 21.-22. 12.
18.12.2020

Česká správa sociálního zabezpečení vydala informaci o OČR (Velikost: 182.85 kB) na dny 21.-22. 12. 

Aktuální informace k opatřením proti covid-19
27.8.2020

Byla založena nová sekce na webu, ve které budou zobrazovány aktuální informace v souvislosti s covid-19.

Termíny třídních schůzek...
25.8.2020

...pro celý školní rok ZDE.

Anketa
Nechám se (co nejdříve to bude možné) očkovat proti koronaviru:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 71

Erasmus+ (2018-2020)

Naše základní škola v roce 2018 uspěla se svou grantovou žádostí ve Výzvě 2018 programu Erasmus + v klíčové akci KA1, která se zaměřuje na vzdělávání dospělých.

Projekt Dorozumíme se v Evropě byl realizován od 1. 9. 2018 do 29. 2. 2020 a má stanoveno ke splnění několik cílů vycházejících z koncepce rozvoje školy:
• zlepšení jazykových kompetencí pedagogů
• rozšiřování implementace metody CLIL do výuky
• získání nových metodických postupů a jejich implementace do výuky
• modernizace a zatraktivnění výuky
Do projektu je zapojeno 7 pedagogů z 1. a 2. stupně školy, kteří se zúčastní dvou základních aktivit projektu – jazykové přípravy a jazykově – metodologických kurzů v zahraničí. Rádi bychom následně také zorganizovali job shadowing pro několik pedagogů naší školy v některé ze zahraničních škol.
Získané zkušenosti, poznatky a dovednosti z pobytů a z jazykových nebo metodologických kurzů v zahraničí budou předávány ostatním pedagogům na metodických setkáních, žákům a rodičům formou prezentací. Za cílová místa byly zvoleny jazykové školy na Maltě a ve Velké Británii (Londýn, Oxford, Norwich).
Finanční prostředky pro tento projekt byly získány ve výběrovém řízení uskutečněném na základě postupů stanovených Evropskou komisí a přiděleny z Evropských sociálních fondů. Partnerskou a řídící organizací je Dům zahraniční spolupráce.

 

Zprávy z mobilit: Londýn I  Oxford  Oxford II  Oxford III  Oxford IV   Malta I  Norwich  Malta II (Velikost: 2.96 MB) Londýn II

 

Mobility v prezentacích: Londýn I    Londýn II   Oxford    Oxford II     Oxford III    Oxford IV   Malta I   Norwich    Malta II

 

Vytvořené materiály: Sborník anglických výrazů  (Velikost: 1.99 MB)Sborník nápadů a námětů do výuky  (Velikost: 968.28 kB)Sborník minilekcí CLIL (Velikost: 23.94 MB)

 

Články v médiích o nás: Publikace v Teplickém deníku  Regiorevue - dorozumíme se v Evropě  (Velikost: 744.3 kB)Regiorevue - cizí jazyk při vyučování ostatních předmětů  (Velikost: 769.97 kB)Publikace v Teplickém deníku - výjezd do Coswigu

 

 

Fotogalerie "Erasmus+ ve škole"