Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Přání ředitele
28.6.2019

Přeji všem žákům prázdniny dle jejich představ, hlavně bez domácích úkolů a učitelů. 

Učitelům přeji klidnou dovolenou, odpočinek od žáků a od zvonění.

A všem ostatním báječné léto. 

M.Chalupný, ředitel školy

Nevyzvednutá vysvědčení
28.6.2019

Nevyzvednutá vysvědčení budou dětem předána 2. 9. Jinak budou uložena ve škole. V nejnutnějších případech je možno se telefonicky dohodnout na jejich vyzvednutí i během prázdnin. 

Seznam pomůcek pro příští školní rok
24.6.2019

Zde je seznam pomůcek, které žádáme rodiče zakoupit pro dítě. 

Proč je na škole lešení?
27.5.2019

Odpověď najdete TADY.

Naše jedničky
15.2.2019

Víte, kdo jsou naše jedničky

Anketa
,,Metelkárně" za vše, co jsem s ní ve šk. r. 2018/19 prožil/a, dávám na vysvědčení:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Celkem hlasovalo: 78
Počítadlo

Nahrávám data...

Zápis pro rok 2019/2020

Vloženo: 14.4.2019 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 8065x | Upraveno: 15.8.2018 | Upravil: Chalupny
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2019). Stránka se postupně obměňuje. Termín zápisu (duben) je dán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny základní školy.

 

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro šk. rok 2019/2020. (Velikost: 262.45 kB)

 

Jsme přijatí, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky (18. 6. od 16.00). Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

Nahlédnutí do spisu před vydáním rozhodnutí (25. 4.) se týká pouze zájemců, kteří nebyli přijati. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn. : Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků (viz kritéria přijetí, bod 4). 

 

 

 

Další info o zápisu:

   

     Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se konal 12. 3. 2019. Přihlašování k zápisu bylo možné od 8. 3. 2019 do 3. 4. 2019. Samotný zápis se konal v 5. 4. 2019 a 6. 4. 2019. Po tomto termínu není možné z kapacitních důvodů školy přijímat další žádosti o přijetí do 1. třídy. 

       5.  a 6. 4. 2019 zápis žáků proběhl. K zápisu se dostavilo 122 dětí. Kapacita školy umožňuje přijmout pouze 78 žáků (viz směrnice zápisu).

      Dne 12. 4. 2019 se na tomto místě zveřejnil seznam PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (Velikost: neznámá). Rodiče byli informováni o tom, že v případě nepřijetí jejich dítěte, mají možnost před vydáním rozhodnutí navštívit školu a seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí (dne 25. 4. mezi 8-12 hod. a 14-16 hod.).   

         Ještě před letními prázdninami proběhnou třídní schůzky budoucích prvňáků - konkrétně 18. 6. 2019 od 16.00 hod., kde se rodiče seznámí s třídní učitelkou a také získají veškeré potřebné informace. Další třídní schůzky proběhnou na začátku září 2019. 

 

Směrnice zápisu pro školní rok 2019/2020  (Velikost: 210.92 kB)

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu:

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2018/2019 to byly tři první třídy, tj. 84 žáků. Ovšem díky nárůstu počtu žáků ve všech ročnících bude možné přijmout pro školní rok 2019/20 méně žáků, tj. 78. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Obvykle více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 130. Pro školní rok 2018/19 se k zápisu  přihlásilo 158 dětí. K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se přihlásilo 122 dětí. 

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz směrnice ředitele školy o zápisu (výše na tomto webu).

 

Co je součástí zápisu?

Dítě se zúčastní aktivit vyplývajících z výstupů pro předškolní vzdělávání daných MŠMT. V žádném případě NENÍ potřebná znalost cizích jazyků či práce s počítačem a podmínkou také není účast na přípravných kurzech. Zápis probíhá pouze v českém jazyce. 

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. Žáci z naší spádové oblasti budou určitě přijati. Zápis je vhodné absolvovat. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

 

 

Jsme přijati do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

 

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

 

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Naše dítě bylo při zápisu indisponované, je možné zápis ve vaší škole opakovat?

 

Rodiče budou upozorněni ještě před zápisem, že v případě indispozice dítěte (či jíného důvodu) mají kontaktovat (i telefonicky) školu. Pokud tuto možnost nevyužijí před zápisem, tak bohužel zápis není možné opakovat.

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

 

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)