Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Placení obědů
13.8.2020

Stávající strávníci mohou  poslat částku na účet školy 269 409 570/0300 (nezapomeňte uvést do zprávy příjemce jméno a třídu žáka)

- pokud nechcete oběd 1. 9. (první školní den), musíte si oběd odhlásit (nejlépe mailem), jinak při pouhém zaslání peněz na účet se automaticky oběd přihlásí.

Přihlašování žáků do školní družiny...
10.8.2020

...bude možné na tomto webu, pouze elektronicky a to od 24. 8. 2020. 

Informace pro budoucí prvňáčky
27.7.2020

Rodiče získali informace na třídní schůzce 23. 6. To nejdůležitější ze schůzek zveřejňujeme ZDE.

Anketa
Vítám dobrovolný nástup žáků II. stupně do školy:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 123

Zápis pro rok 2020/2021

Autor: Chalupny | Zobrazeno: 15758x
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2020). Stránka se postupně obměňuje. Vzhledem k vyjádření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 v souvislosti s šířením COVID-19 a zápisů do 1. tříd bylo nutné radikálně změnit systém přijímání žáků do 1. tříd.

Elektronické přihlašování k zápisu bylo možné  do 3. 4. 2020.

 

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání do 1. ročníku od 1. 9. 2020. (Velikost: 268.75 kB)

 

Kritéria přijetí:

1. trvalé bydliště ve spádové oblasti

2. dítě je sourozencem žáka, který je žákem naší školy

3. losování

V úterý 7. 4. proběhlo notářsky ověřené losování z registračních čísel (kromě čísel dětí uvedených v bodě 1 a 2) za přítomnosti zástupce zřizovatele, zástupce rodičů ve školské radě, ředitele školy a zástupce ředitele školy. Losováním bylo vytvořeno pořadí všech zařazených registračních čísel. Přijato bylo celkem 84 dětí (včetně dětí dle bodu 1 a 2). Výsledek losování bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 10. 4. 2020, po obdržení notářsky potvrzené zprávy o losování.

Žádáme všechny rodiče, jejichž děti budou mezi přijatými a z jakéhokoliv důvodu nenastoupí od 1. 9. 2020 na naši školu, aby nás neprodleně informovali na mail sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz . Umožníte tak přijetí dalších dětí v pořadí dle losování. 

 

Pro případné informace kontaktujte prosím zástupce ředitele Mgr. Laštovkovou (sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz nebo 417 539 040).

 

Předpokládáme, že až opadnou mimořádná opatření, uspořádáme setkání našich budoucích prvňáčků a jejich rodičů u nás ve škole. 

Další třídní schůzky proběhnou na začátku září 2020. 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(obnoveny k 9. 4. 2020)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2020/2021 to jsou tři první třídy po 28 žácích. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 130.  Pro školní rok 2020/2021 jsme zatím zaregistrovali k 3. 4. 2020 celkem 111 přihlášených. 

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz výše. 

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Jsme přijatí, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn. : Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

 

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

 

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

 

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)