Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Vydávání vysvědčení
24.6.2024

Vysvědčení se vydává nejdříve 28. 6. 2024. 

Nevyzvednuté vysvědčení bude k dispozici v září 2024 (předá tř. učitelka). 

Ovšem každé vysvědčení je publikováno v edookitu od 29. 6. - 31. 8. 2024. 

Nová školská rada
13.7.2024

Nová školská rada (2024-2027) má již dva zvolené členy.

Ze pedagogy školy: Mgr. Raková

Za zákonné zástupce: Mgr. Hajíček

Zřizovatel ještě zvolí svého zástupce. První zasedání nové školské rady je v září 2024. 

Více o školské radě ZDE.

Naši sponzoři
4.12.2023

Víte, kdo jsou naši sponzoři? Z 99% je tvoří naši rodiče (příp. jejich firmy) a my jim za to DĚKUJEME. Více na této stránce.

Anketa
Jedeš o letních prázdninách na tábor?
a) ano
b) ne
c) ještě nevím
Celkem hlasovalo: 163

Jak nás vidí rodiče

Vloženo: 18.12.2023 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 730x | Zatím neupraveno
V průběhu listopadu 2023 jsme oslovili rodiče s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku.

Stěžejní část dotazníku směřovala na silné a slabé stránky naší školy z pohledu jednotlivých rodičů. To samé mohli doplnit rodiče ke školní družině. Každý rodič pak mohl připojit jakýkoli další komentář k naší škole. Všechny dotazníky byly anonymní. 

Škola má 750 žáků. Ze všech zákonných zástupců vyplnilo dotazník 217 rodičů. 

 

 

Zde přinášíme stručné výsledky. 

 

Na otevřenou otázku ohledně silných stránek školy - Co dělá naši školu výjimečnou? odpovídali rodiče:

 

- výuku cizích jazyků (77x)

- kvalitní učitele a jejich přístup (61x)

- úroveň výuky (tj. včetně vedení žáků k samostatnosti (41x)

- akce, které škola pořádá pro děti (33x)

- začleňování moderních prvků do výuky (tj. včetně formativního hodnocení a program Začít spolu) (22x)

- připravenost žáků na další studium (21x)

- prostředí a vybavenost školy (18x)

- komunikaci směrem ze školy k rodičům, veřejnosti - včetně systému tř. schůzek (16x)

Další méně frekventované odpovědi byly např. jak je škola organizovaná, pověst školy, vedení školy nebo existence žákovského parlamentu. 

 

 

Komentář ředitele školy:

Těší mě, že stále rodiče kvitují výuku jazyků i náš pedagogický sbor. K tomu druhému bych dodal, že je stále těžší a těžší najít nové učitele, kteří by se chtěli  práci věnovat na 100%, jsou ochotni učit moderně a kteří splňují státem předepsané vzdělání. Záměrně píšu tyto tři body v tomto pořadí podle mých priorit. 

Také velmi rád čtu, že rodiče zmiňují program Začít spolu, formativní hodnocení a tripartitní třídní schůzky. Na tyto tři prvky se zaměřujeme teprve v posledních 3 školních rocích a i my sami vidíme, že se jedná o aktivity, které jsou smysluplné. 

 

 

Druhou zásadní otázkou dotazníku bylo V čem by se škola měla zlepšit. 

 

Zde převládala odpověď - nic mě nenapadá, popř. v ničem - 40x

Další odpovědi se týkaly: 

- školní jídelny (19x)

- začleňování nových forem výuky (14x)

- zlepšit nabídku kroužků (11x)

- mít lepší prostory pro venkovní výuku tělesné výchovy (10x)

- zlepšit dopravní situaci u školy (10x). 

A také odpovědi v řádech jednotek - více formativního hodnocení, zlepšit přístup některých učitelů, zlepšit výuku cizích jazyků, zaměstnat rodilé mluvčí, netlačit na výkon žáků,

snížit počty žáků ve třídách, změnit výuku matematiky... 

 

Komentář ředitele školy:

Pokud pouze 19 respondentů vnímá jako oblast ke zlepšení školní jídelnu, je to pro mě v podstatě dobrá zpráva. Jsme smířeni, že nikdy se jídlo v jídelně nezavděčí všem strávníkům. Resp. každý den může každý strávník hodnotit své jídlo na škále  CHUTNALO - CHUTNALO JEN TROCHU - NECHUTNALO. A za těch x měsíců, kdy systém hodnocení běží "vyhrává" denně hodnota CHUTNALO. Pokud by převládaly jiné odpovědi, považoval bych to za alarmující. 

Na hodnocení po jednotlivých měsících se můžete podívat ZDE (na konci této stránky).

 

Ohledně nových forem výuky - někteří rodiče hodnotí kladně, že se škola snaží zařazovat moderní prvky a evidentně někteří rodiče v tom spatřují rezervy. S tím já naprosto souhlasím. Ne každý rodič tyto změny měl možnost zaznamenat. Rozhodně je to několikaletý trend, ve kterém chceme pokračovat. Např. do pár let budou všechny třídy I. stupně (tj. většina školy) zařazena v program Začít spolu. 

 

Rodičům, kteří volají po větší kvantitě kroužků bych rád napsal - jsem rád, že spousta učitelů po nebo před vyučováním se věnují vedení kroužků, snažím se k tomu učitele motivovat (např. finanční částkou), ale vězte, že hlavním účelem základní školy je poskytování základního vzdělávání, že pro zájmové vzdělávání jsou určeny jiné organizace a jejich nabídky nikdy nedosáhneme. 

 

Co se týká prostor pro výuku tělesné výchovy ve venkovních prostrách - jsem vděčný ředitelům okolních škol, že nám bezplatně zapůjčují svá hřiště. Protože opravdu naše škola již několik let nemá žádné hřiště. Přičemž povinnost plnit výstupy (dříve osnovy), které se týkají atletiky, zůstává. Bohužel. Zatím jsme spolu se zřizovatelem nenašli řešení. 

 

O dopravní situaci kolem školy vás čas od času informujeme - tedy spíš předáváme prosby o respektování pravidel silničního provozu, protože mé kompetence opravdu nedosahují na řízení provozu kolem školy, tak mohu jen žádat. Stejně tak předávám podněty od vás, řidičů, zřizovateli (např. odboru dopravy). 

 

 

Připomínky a pochvaly ke školní družině byly předány vedoucí školní družiny. Jsem rád, že z odpovědí nevyplynula žádná zásadní nespokojenost s provozem družiny a že jsem mohl takto předat spoustu pochval konkrétním vychovatelkám a vychovateli. 

 

 

V poslední otázce dotazníku se mohli rodiče vyjádřit k čemukoli, co se týká školy. Převažovaly vzkazy - pochvaly konkrétním zaměstnancům. Opět jsem je rád tlumočil. Věřte, že každého vaše zprava potěšila. Opravdu si každá učitelka/každý učitel mohli přečíst, za co mu rodiče chtějí poděkovat. 

 

Pokud se v poslední otázce objevila nějaká připomínka, nebo kritika - zabývám se jí. Pohovořím s konkrétním zaměstnancem a předám mu zpětnou vazbu na jeho práci. Nic neskončí a nikdy neskončilo  "pod kobercem". 

 

 

Vážení rodiče, moc děkujeme, že jste si našli chvilku a dali nám zpětnou vazbu. 

 

M. Chalupný

 

 

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.