Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
11.6.2021

Nepřehlédněte, jsou ZDE.

Probíhají volby do školské rady
10.6.2021

Od 10. 6. 2021 do 24. 6. 2021 mohou rodiče v edookitu volit jednoho člena školské rady z řad zákonných zástupců. Podrobnosti ZDE.

Od 8. 6. ...
7.6.2021

...je možná výuka bez roušek. Více ZDE.

Od června do Vánoc...
18.5.2021

... bude výrazně omezena dopravní situace u školy a ubyde významně parkovacích míst. Více ZDE.

Naše jedničky
20.4.2021

Víte, kdo jsou naše jedničky? Podívejte se....

Aktuální informace k opatřením proti covid-19
27.8.2020

Byla založena nová sekce na webu, ve které budou zobrazovány aktuální informace v souvislosti s covid-19.

Anketa
Rád/a budu autorem/autorkou anketní otázky:
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 52

Covid-19

Autor: Administrátor | Zobrazeno: 6734x
Na této stránce budou uveřejňovány aktuální informace, které se týkají naší školy a opatření proti šíření virové nákazy. (Použité zkratky: MŠMT = Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, KHS = Krajská hygienická stanice, PCR - test na přítomnost koronaviru)

 

Od 8. 6. 

- žáci nemusí být během výuky v lavici mít nasazen respirátor ani roušku

- při ostatních aktivítách (přestávky, příchod a odchod ze třídy) roušku mít musí

- učitelé nemusí mít během výuky nasazený respirátor

- výuka TV ve vnitřních prostorách je nově omezena na max 30 osob 

Od 24. 5. - plná prezenční výuka všech žáků

- testování všech žáků pouze v pondělí ráno před vyučováním v kmenové třídě 

- netestují se ti, kteří donesou potvrzení o negativním testu ze zdravotnického zařízení, toto potvrzení ukáže tř. učitelce/učiteli

- ti, co prodělali covid, se nemusí testovat až 180 dní od pozitivního testu na COVID

- povinnost mít zakryté dýchací cesty po celou dobu pobytu ve škole či školském zařízení, trvá

- konce vyučování dle rozvrhu

- školy v přírodě a školní výlety jsou povoleny nejdříve od 31. 5. (bude upřesněno)

- výuka TV možná

- při výuce hudební výchovy stále beze zpěvu

 

Od 10. 5. - návrat žáků II. stupně 

- rodiče budou do pátku podrobně informování edookitem

Nejdůležitější info: 

- liché týdny (tedy od 10.5.) prezenční výuka 6. a 8. ročníků

- sudé týdny prezenční výuka 7. a 9. ročníků

- střídání týdnů prezenční a rotační výuky

- 2x týdně AG testování (Velikost: 2.86 MB) (pondělí a čtvrtek) - vstup žáků 7.30-7.40 přes tělocvičnu

- na výuku se třídy nesmí mísit (upravené skupiny pro výuku cizích jazyků)

- povinnost nosit roušky

- další info do pátku 7. 5.  mailem zašlou třídní učitelé

Od 3. 5. se snižuje frekvence testování

- počínaje 3. 5. se žáci I. stupně a zaměstnanci školy testují AG testy jen 1x týdně - vždy při prvním vstupu do školy v rámci týdne

 

návrat žáků II. stupně od 3. 5. 2021 se Ústeckého kraje zatím netýká

- teprve pokud klesne počet nově nakažených v 7 denním průměru pod 100 na 100 000 obyvatel, může se návrat týkat i žáků z Ústeckého kraje

- jakmile bychom se toto dozvěděli, informujeme rodiče (zašleme pravidla návratu)

- očekává se, že návrat žáků II. stupně by byl tzv. rotační (střídání prezenční a distační výuku po týdnech, vždy celé třídy) a povinnost se 2x týdně testovat AG testy ve škole (stejně jako nyní u žáků I. stupně)

 

od 12. 4. 2021 je umožněn částečný návrat žáků I. stupně k prezenční výuce:

- rodiče byli informování již 6. 4. 2021, podrobnější info bude rozesláno nejpozději 9. 4. 2021

- počínaje 12. 4. 2021 budou mít prezenční výuku:

1. týden budou prezenčně: I. A, II. B, II. C, III. B, IV. A, IV. B, IV. C
2. týden budou prezenčně: I. B, I. C, II.A, III. A, III. C, V. A, V. B, V. C. 

Obecné info k návratu od MŠMT jsou ZDE (Velikost: 2.86 MB).

 

 

od 27. 2. 2021 (prozatím) do 28. 3. 2021: 

 • dle krizového opatření č. 200, které přijala vláda dne 26. 2. 2021 se od 27. 2. 2021 zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole
 • základní školy poskytují těmto žákům vzdělání distančním způsobem

od 25. 2. 2021: 

 • dle Mimořádného opatření (Velikost: 219.39 kB) Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. 2. 2021 jsou žáci povinni nosit ve škole tzv. "zdravotnickou obličejovou masku" (jednorázová chirurgická rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle ČSN EN 14683+AC
 • dospělí se mohou  namísto výše uvedeného chránit také respirátorem
 • ve škole již není možné nosit  "obyčejné" látkové roušky
 • možnost nosit dvě chirurgické roušky, se škol netýká

od 4. 1. 2021 do další změny

 • je povolena prezenční výuka pouze pro žáky  1.  a 2. ročníků,ti mají povolen pobyt v družině i odebírat obědy v jídelně
 • ostatní žáci budou mít opět distanční výuku a nebudou navštěvovat školní jídelnu,
 • v rámci prezenční výuky musí být i nadále zachována homogenita skupin (třídy se nesmí mísit),
 • přesné informace dostanou rodiče  před 4. 1. prostřednictvím edookitu. 
 • provoz ŠD od 4. 1. 2021 do odvolání ZDE

Rozhodnutí o karanténě I. A (prosinec 2020) (Velikost: 372.65 kB)

 

od 30. 11. 2020

- se vrací k prezenční výuce 3., 4., 5. a 9. ročníky, UČÍ SE PODLE PŮVODNÍHO ROZVRHU

- ročníky 6.-8. budou mít střídavě prezenční a distanční výuku (střídání po týdnech)

- podmínkou této výuky je zachování homogenity tříd - tzn., že se nesmí při prezenční výuce mísit žáci různých tříd  a dále musí být dodržována všechna hygienická pravidla při vydávání a konzumování obědů

- obě tyto podmínky znamenají významné komplikace pro výuku II. stupně (dle rozvrhů se třídy mísí na předměty Aj, Nj, Fj) a také komplikace pro výdej obědů (do školní jídelny bude od 30. 11.  denně docházet 24 tříd)

 

- devět tříd 6.-8. ročníků bylo pro tzv. rotační výuku rozděleno takto: 

Liché týdny (počínaje 30. 11. ) VI. AB + VII. ABC mají prezenční výuku, zbytek (VI.C a VIII.ABC) pokračují v distanční
Sudé týdny (počínaje 7. 12.)  VI. C a VIII. ABC mají prezenční výuku, zbytek (VI.AB + VII. ABC) pokračují v distanční

 

- po toto období odpadá výuka TV, pokud je 7. a 8. vyuč. hodinu - IX. AC a VIII. AC

- další podrobnosti se dozví žáci a rodiče v mailu

 

 

od 18. 11. 2020

- je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků (prezenční výuka)

- ostatní žáci se i nadále povinně vzdělávají distančně

- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (v ZŠ i v ŠD)

- doporučuje se organizovat pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd

- žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole

- je zakázán zpěv a sportovní činnosti

- školní stravování pro žáky 1. a 2. tříd je možné

- v rámci školní jídelny je nezbytné dodržovat i nadále všechna hygienická opatření proti šíření viru 

13. 10. 2020

14. 10. - 23. 10.  by mělo platit 8 školních dní distanční výuky

26. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny bez distanční výuky

a od 2. 11. by se měli žáci vrátit opět k prezenční výuce. 

9. 10. 2020

Stanovení "střídavé výuky" - viz ZDE.

K dnešnímu dni byly evidovány pouze dvě děti z našich 773 žáků, které mají pozitivní test na covid-19. Žádný další takový případ mezi žáky a zaměstnanci zaznamenaný není. Rodiče spolužáků byli informováni. Postupujeme vždy dle pokynů KHS. 

 

od 5. 10. 2020 

(na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 a na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 3/2020)

 1. hudební výchova

V rámci vzdělávání se na I. a II. stupni zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu)

 1. tělesná výchova

V rámci I. stupně se nic nemění.

V rámci II. stupně se zakazují sportovní činnosti v hodinách tělesné výchovy. Obsah tohoto předmětu lze naplnit jakýmkoli jiný obsahem (např. vycházkou).

 1. kroužky

Jsou dle MŠMT chápány jako hromadné akce, čili může se jich účastnit jen 10 žáků.

 

 

18. 9. 2020

Od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). 

Výjimka z povinnosti se vztahuje na:

 •  žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně základních škol mimo společné prostory škol (tedy např. je povinnost nosit roušku na chodbách, toaletách, v šatnách nebo jídelnách, naopak není povinnost nosit roušku v učebnách nebo tělocvičnách). 
 • zaměstnance, kteří vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Ředitel školy nemůže nošení roušky nařizovat žákům, kteří tuto povinnost dle výše uvedeného nemají

17. 9. 2020

Vážení rodiče, doporučujeme shlédnout video Mgr. Veselé, odbornice na školské právo. Jasně a stručně vyjádřeno, co je to distanční výuka. 

 

9. 9. 2020 

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (Velikost: neznámá) se  s účinností ode dne 10. září 2020 všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. V případě budov škol a školských zařízení se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody).

 

Toto se nevztahuje na zaměstnance po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Vstup do společných prostor naší školy tedy bude povolen pouze s těmito ochrannými prostředky. 

 

26. 8. 2020 - níže uvedená pravidla jsou převzata z pokynů a manuálů MŠMT, KHS a z novely školského zákona

 

Obecné informace: 

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti
 • Nejsou stanovena žádná závazná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy a pohybu osob před budovou školy. 
 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách či odděleních.
 • V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.
 • Žákovi (příp. zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 • Cestování žáků a zaměstnanců do zahraničí není omezeno, pokud mimořádné opatření nestanovuje jinak.

Co zajistí škola: 

 • Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zaměstnance.
 • Pokud škola objeví, ač nemá povinnost zjišťovat,  příznaky infekčního onemocnění žáka, tak: 
  • tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci a informuje ho o nutnosti bezokladného vyzvednutí dítěte. 
 • U vstupu do školy, ale i na jednotlivých patrech budovy, ve školní jídelně i družině jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. 
 • Průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. 
 • Upozorní zaměstnance a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. 
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS. 
 • Časté a intenzivní větrání učeben a šatních prostor. 
 • V každé kmenové třídě jsou k dispozici papírové ručníky na jedno použití. Na všech toaletách jsou buď osoušeče rukou či papírové ručníky.
 • Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně. 
 • Denně se provádí důkladný úklid s důrazem na dezinfekci všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci pohybují. 
 • Uklízečky jsou informovány o potřebě dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Škola je vybavena bezkontaktním teploměrem, který se použije v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.
 • Škola je vybavena přiměřeným počtem roušek pro žáky či zaměstnance s podezřením na výskyt covid-19. 
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky. 

Škola nemá povinnost: 

 • Aktivně zjištovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního nemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, dušnost), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění volit výše zmíněný postup. 

Informace k výuce: 

 • Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny. 
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. 
 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 
 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distatnčním způsobem.

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy:

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. 
 • V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedených opatřením atd. Přičemž jeden nakažený neznamená automaticky nutnost uzavření celé školy.
 • PCR pozitivnímu žákovi či zaměstnanci bude KHS nařízena karanténa na minimálně 10 dnů ode dne odběru. POkud by navíc byly přítomny i klinické příznak onemocnění covid-19, izolace trvá po dobu jejich výskytu a to až do 3 dnů po dni, kdy příznaky vymizely. 
 • U blízkých kontaktů nakaženého žáka či zaměstnance je minimální délka trvání karantény 10 dnů od dne posledního kontaktu s nakaženým. 
 • Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích zákonné zástupce a svého zřizovatele. 

Školní stravování: 

 • Je kladen důraz na nutnost mytí rukou před odebráním stravy. Ve školní jídelně je umístěn bezdotykový stojan s dezinfekcí. 
 • Není umožněn samoobslužný výdej (tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků). 
 • Výdej stravy do jídlonosičů je umožněn POUZE žákovi a to v první den jeho nemoci (nepřítomnosti) ve škole. 

Úhrada za školní družinu: 

 • Pokud je žákovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí. 
 • Pokud na základě rozhodnutí KHS dojde k uzavření školy na dobu více než 5 dnů, platí: 
  • stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení
 • Ředitel školy má podle školského zákona pravomoc rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty v závislosti na situaci i v jiných případech.