Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Zrušení všech soutěží do konce školního roku
23.3.2020

V souvislosti s mimořádnými opatřeními v celé republice vydalo MŠMT informaci, že se RUŠÍ všechny soutěže, přehlídky, olympiády do konce tohoto školního roku. 

Zápis do 1. tříd
16.3.2020

Vzhledem k vyjádření MŠMT v souvislosti s šířením COVID-19 a zápisů do 1. tříd bude nutné radikálně změnit systém přijímání žáků do 1. tříd. Čtěte ZDE.

Inspirativní webové odkazy pro procvičování a výuku II. stupně
13.3.2020

Rodiče i žáci II. stupně mohou využít tyto odkazy pro procvičování. Více ZDE.

Rušení akademie a dne otevřených dveří
11.3.2020

Z důvodu zavření školy rušíme: 

školní akademii (29. 4.) 

den otevřených dveří (17. 3.).

Děkujeme za pochopení. 

Informace MŠMT
10.3.2020

Mimořádné opatření - uzavření škol (Velikost: 452.22 kB)

Mimořádné opatření - zákaz akcí konaných nad 100 osob (Velikost: 208.96 kB)

Naši sponzoři
31.10.2019

Víte, kdo učinil dobrý skutek a stal se  naším sponzorem

Souhrn důležitých termínů šk. roku 2019/2020
11.9.2019

K nahlédnutí ZDE a v kalendáři v pravém rohu webu. 

Anketa
Školy jsou zavřené. Vítám částečné nahrazení výuky posíláním úkolů přes e-maily, edookitem aj.
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 218

Zápis pro rok 2020/2021

Autor: Chalupny | Zobrazeno: 12925x
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2020). Stránka se postupně obměňuje. Vzhledem k vyjádření MŠMT ze dne 18. 3. 2020 v souvislosti s šířením COVID-19 a zápisů do 1. tříd bude nutné radikálně změnit systém přijímání žáků do 1. tříd. Rodiče přihlášených žáků k zápisu budeme informovat.

DNE 1. 4. 2020 BYL VŠEM RODIČŮM ODESLÁN INFORMAČNÍ MAIL.

Vážení rodiče, sledujte prosím své emailové schránky v souvislosti s dalšími informacemi ohledně zápisu.

 

Stručné znění emailu: 

Žádost (získali jste po přihlášení) můžete podat:

a) datovou schránkou do 3. 4. 2020 (d86z8bx)

b) e – mailem s elektronickým podpisem do 3. 4. 2020 (sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz)

c) e – mailem - naskenované s podpisem ve formátu PDF do 3. 4. 2020 (sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz)

d) písemně v obálce na vrátnici školy nebo do poštovní schránky do 3. 4. 2020 (na obálku – Mgr. Laštovková – zápis)

e) osobně v čase, který jste zvolili při přihlašování (za dodržení všech bezpečnostních opatření)

Zkontrolujte prosím správnost všech údajů v žádosti, nezapomeňte na podpisy zákonných zástupců. Z bezpečnostních důvodů preferujeme podání formou a –d.

K žádosti prosím doložte (pokud je to relevantní):

a) kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky z roku 2019 (děti narozené od 1. 1. 2013 do 31. 8. 2013)

b) prohlášení o sourozenci, který je v současné době žákem školy (musí mít alespoň 1 společného zákonného zástupce) – formulář je součástí tohoto mailu

c) při osobním podání také rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce

 

Na základě podání žádosti bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Formulář o jeho přidělení obdržíte při podání žádosti formou a – d mailem nejpozději v pondělí 6. 4. 2020, při osobním podání na místě.

Kritéria přijetí:

1. trvalé bydliště ve spádové oblasti

2. dítě je sourozencem žáka, který je žákem naší školy

3. losování

V úterý 7. 4. proběhne notářsky ověřené losování z registračních čísel (kromě čísel dětí uvedených v bodě 1 a 2) za přítomnosti zástupce zřizovatele, zástupce rodičů ve školské radě, ředitele školy a zástupce ředitele školy. Losováním bude vytvořeno pořadí všech zařazených registračních čísel. Přijato bude celkem 84 dětí (včetně dětí dle bodu 1 a 2). Výsledek losování bude zveřejněn na webových stránkách nejpozději 10. 4. 2020, po obdržení notářsky potvrzené zprávy o losování.

Žádáme všechny rodiče, jejichž děti budou mezi přijatými a z jakéhokoliv důvodu nenastoupí od 1. 9. 2020 na naši školu, aby nás neprodleně informovali na mail sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz . Umožníte tak přijetí dalších dětí v pořadí dle losování. Ze zkušeností víme, že je to každý rok 10 – 15 dětí.

V přílohách současně posíláme formuláře, které jsou součástí spisu každého dítěte, a my Vám je v této situaci dáváme na vědomí touto formou.

Pro případné informace kontaktujte prosím zástupce ředitele Mgr. Laštovkovou (sarka.lastovkova@zsmetelkovo.cz nebo 417 539 040).

 

 

K zápisu je možné přihlásit dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020 věku 6 let. Pokud se jedná o dítě narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 je nutné v případě přijetí doložit doporučující vyjádření poradenského zařízení.

 

 

Předpokládáme, že až opadnou mimořádná opatření, uspořádáme setkání našich budoucích prvňáčků a jejich rodičů u nás ve škole. 

 

Elektronické přihlašování k zápisu je  možné prostřednictvím odkazu tohoto odkazu  do 3. 4. 2020. Žádáme o přesné vyplnění všech údajů, které budou přeneseny do školní matriky a budou součástí spisu správního řízení. Dodržujte diakritiku, děkujeme. Doporučujeme vyplnění přihlášky prostřednictvím PC. Po úplném vyplnění a odeslání přihlášky budou automaticky do vašeho úložiště v PC staženy dokumenty. Z nich dokument ŽÁDOST O PŘIJETÍ je nutné vytisknout a přinést s sebou k zápisu. 

 

 

Kapacita školy umožňuje pro školní rok 2020/2021 přijmout 84 žáků, tedy 3 třídy do počtu 28 žáků.  Přednostně budou přijaté děti s trvalým bydlištěm v naší spádové oblasti (viz níže) a také sourozenci dítěte, které je v den podání žádosti naším žákem. 

 

Ještě před letními prázdninami proběhnou třídní schůzky budoucích prvňáků přijatých do 1. třídy. Na nich se rodiče seznámí s třídní učitelkou a také získají veškeré potřebné informace. Další třídní schůzky proběhnou na začátku září 2020. 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(obnoveny k 19. 3. 2020)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2020/2021 to jsou tři první třídy po 28 žácích. Většinou se počet přijatých žáků pohybuje mezi 78 - 84 žáky. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 130. Pro školní rok 2019/20 se k zápisu  přihlásilo 122 dětí. Pro školní rok 2020/2021 jsme zatím zaregistrovali k 19. 3. 2020 celkem 105 přihlášených. 

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz výše. 

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Jsme přijatí, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn. : Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy na více škol, co máme nyní dělat?

 

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

 

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

 

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)