Kotva
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Kroužky 2021/2022
15.9.2021

Učitelé postupně nabízejí žákům účast na kroužcích. Většinou učitel osloví přímo žáky, pro které je kroužek nabídnut. Více o kroužcích ZDE

Ruší se testování žáků...
9.9.2021

...ale roušky zůstávají. 

V naší škole nebyl do tohoto dne zaznamenám v souvislosti s testováním  jediný případ pozitivního žáka či zaměstnance. 

Více ZDE.

Opět vybíráme sběr
3.9.2021

Opět vybíráme sběr! Rodiče mohou přinést starý papír do kontejneru na dvůr školy. Více informací ZDE nebo u tř. učitelky (učitele). 

Od června do Vánoc...
18.5.2021

... bude výrazně omezena dopravní situace u školy a ubyde významně parkovacích míst. Více ZDE.

Naše jedničky
20.4.2021

Víte, kdo jsou naše jedničky? Podívejte se....

Anketa
Máme domácího mazlíčka (psa, kočku, králíka...)?
a) ano
b) ne
Celkem hlasovalo: 123

Zápis pro rok 2021/2022

Vloženo: 20.8.2021 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 22516x
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2021). Stránka se postupně obměňuje.

 

Vážení rodiče, před nástupem do 1. třídy očekávejte informační email. Na základě aktuálního mimořádného opatření vás budeme informovat, jak konkrétně bude probíhat první školní den. 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

FORMA KONÁNÍ ZÁPISU: DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

Žádosti o přijetí dítěte do první třídy byly přijímány do 9. 4. 2021. 

Přihlášku k zápisu bylo možné podávat elektronicky v průběhu celého měsíce března 2021. Pořadí přihlášek není rozhodující. Po elektronickém odeslání přihlášky byly zákonným zástupcům automaticky vygenerovány informace a také žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápis proběhl vzhledem k aktuální epidemické situaci distanční formou. Tak tomu bylo i v loňském školním roce. 

 

Kritéria přijímání žáků byla: 

1) Trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy. 

2) Sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠ s RVCJ, Teplice, Metelkovo nám. 968. 

3) Kapacita 1. tříd nebude naplněna dle výše zmíněných kritérií, proto proběhne losování z registračních čísel (které budou dětem přiděleny). Tomuto losování budou přítomni: ředitel školy, jeho zástupkyně, vedoucí odboru školství Magistrátu města Teplic, náměstek primátora města Teplice, zástupkyně školské rady z řad rodičů a státní notářka. 

 

Seznam registračních čísel (Velikost: 746.38 kB) přijatých žáků byl v pátek 16. 4. 2021 v dopoledních hodinách vyvěšen na webových stránkách školy. Tento seznam je považován za rozhodnutí o přijetí, která již nebudou v písemné ani elektronické formě rozesílána. "Rozhodnutí o nepřijetí" obdrží zákonní zástupci poštou.

 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(obnoveny k 25. 2. 2021)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2021/2022 to jsou tři první třídy po 28 žácích. Celkem tedy 84 žáků. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 110 - 130.  

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz výše. Přednost v přijímání mají děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, a děti, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem naší školy.

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tzv. registrační číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Pokud bude naše dítě přijato, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června Vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn.: Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy do více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)