Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Videoprohlídka...
27.11.2021

...naší školy. Podívejte se ZDE.

Zvýšení ceny za oběd
18.10.2022

Od 1. 11. 2022 bohužel musíme přistoupit ke zvýšení ceny za oběd. 

Konkrétně o 6,- Kč za oběd. 

Důvodem je nárůst cen surovin.

Více informací ZDE.

Sběr papíru
18.10.2022

Rodiče byli informování, že z důvodu nízké výkupní ceny za starý papír, rušíme vážení přineseného papíru. 

Nadále platí, že rodiče (i žáci) mohou papír přinášet kterýkoli den mezi 7.30-8.00 do našich modrých kontejnerů na dvoře, anebo vozit přímo na sběrný dvůr ve prospěch školy. 

Zisk naší školy je 5 haléřů za kg. 

Vedení školy hledá alternativu výkupce papíru. 

Bližší info ZDE.

Nabídka kroužků
9.9.2022

I letošní kroužky budou učitelky/učitelé nabízet adresně, konkrétním žákům. Např. edookitem. Rodič se tak nabídku učitele dozví. 

Seznam všech kroužků vedených našimi pedagogy je ZDE. Kroužky budou postupně dopisovány. 

Upozorňujeme, že hlavní náplní základní školy je vzdělávací činnost, nikoli zájmové vzdělávání. To je reakce na časté dotazy rodičů, proč naše škola organizuje tak málo kroužků. 

 

Uzavírka Palackého ulice
3.12.2021

Tato uzavírka měla být původně pouze do Vánoc 2021. Prodlužuje se do 31. 12. 2022. Podrobnosti ZDE.

Anketa
Jakým jídlům dáváš přednost:
a) z fast foodu
b) českému jídlu
c) asijským pokrmům
d) lákavému na pohled
e) sním, co je
Celkem hlasovalo: 134

Zápis pro rok 2023/2024

Vloženo: 18.8.2022 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 5499x
Stručné info k zápisu do 1. třídy s nástupem od září 2023. Stránka se postupně obměňuje.

 

Přihlásit dítě k zápisu je možné elektronicky od 1. 3. do 30. 3. 2023. 

 

Samotné zápisy se uskuteční v sobotu 1. 4. a pondělí 3. 4. 2023.

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se budou konat  7. 3. 2023. 

 

 

 

 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(aktualizováno k 20. 4. 2022)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy a tříd. Pro školní rok 2022/2023 to jsou tři první třídy po 28 žácích. Celkem tedy 84 žáků. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 110 - 130.  Pro školní rok 2022/2023 se přihlásilo 119 dětí.

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz níže. Přednost v přijímání mají děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, a děti, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem naší školy.

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

Výše je uveřejněn seznam přijatých žáků. (zveřejněna jsou tzv. registrační číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Pokud bude naše dítě přijato, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června Vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rodiče byli informováni, že jim bude umožněno 28. 4. 2022 (po telefonické dohodě) seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám poté bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn.: Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy do více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Obecná pravidla zápisu:

 

  1. dítě dosáhne k 31. 8. 2022 věku 6 let,
  2. podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  3. podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce,
  4. podmínku přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2021 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Kritéria přijímání žáků: 

1. trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy, 

2. absolvování všech částí zápisu,

3. sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠsRVCJ Teplice, Metelkovo nám. 968 a současně žije se žákem ve společné domácnosti,

4. v případě, že kapacita 1. tříd nebude naplněna dle kritérií 1 – 3 a zároveň počet dalších zájemců bude vyšší, než je možný počet přijetí,  rozhoduje o přijetí pořadí, vytvořené součtem pořadí dítěte v každé části zápisu (tzn. přijati budou žáci s nejnižším součtem),

5. v případě shody v kritériu č. 4 rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagogické rady učitelů 1. stupně ZŠ.

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče předškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.