Kotva
Rozvrhy
Elektronická žákovská knížka

Aktuality
Antigenní testy 17. 1.
17.1.2022

572 žáků  testováno negativně a 19 žáků pozitivně. 

Ve třídě, kde byl byť jen jeden AG pozitivní:
1. Třída nasazuje roušky, učí se v nich a čeká na konfirmační výsledek PCR testu dětí s pozitivními antigeny.
2. Pokud vyjde negativní, vrací se vše do starých kolejí.
3. Pokud vyjde pozitivní, budeme to dále řešit.
4. Pokud výsledek nebude do zítra ráno, tak se třída znovu preventivně otestuje.

Informace o zápisu do 1. tříd - 2022/2023
13.1.2022

Podrobné info ZDE.

Turistický kroužek zve na další akci!
12.1.2022

15. 1. se vydáme na cca 15km výšlap, jehož součástí je pozvání na čaj v rytířském sále hradu Doubravky. 

Více ZDE (Velikost: 211.92 kB)

IX. C vyhrála televizní Bludiště!
12.1.2022

Více ZDE.

Testování žáků od 17. 1.
11.1.2022

Od 17. 1. se na základě opatření MŠMT (Velikost: 193.83 kB) žáci a zaměstnanci ZŠ testují na COVID jen 1x týdně - v pondělí ráno. (popř. jiný den, pokud žák/zaměstnanec přijde do školy později, než v pondělí ráno). 

Uzavírka Palackého ulice
3.12.2021

Tato uzavírka měla být původně pouze do Vánoc 2021. Prodlužuje se do 31.1.2022. Podrobnosti ZDE.

Sbírka pro Majdalenku
5.11.2021

Více informací ZDE.

Nepostrádáte něco?
24.9.2021

Obnovili jsme fotogalerii nalezených věcí. V pravém pruhu našeho webu - sekce ztráty a nálezy 2021/22.

Kroužky 2021/2022
15.9.2021

Učitelé postupně nabízejí žákům účast na kroužcích. Většinou učitel osloví přímo žáky, pro které je kroužek nabídnut. Více o kroužcích ZDE

Naše jedničky
20.4.2021

Víte, kdo jsou naše jedničky? Podívejte se....

Anketa
Kolik času trávíš hraním počítačových her?
a) méně než hodinu denně
b) více než hodinu denně
c) počítačové hry vůbec nehraji
Celkem hlasovalo: 100

Zápis pro rok 2022/2023

Vloženo: 13.1.2022 | Autor: Chalupny | Zobrazeno: 304x
Stručné info k zápisu do 1. třídy pro další školní rok (tedy od září 2022). Stránka se postupně obměňuje.

FORMA KONÁNÍ ZÁPISU: PREZENČNÍM NEBO DISTANČNÍM ZPŮSOBEM (bude záležet na aktuální epidemické situaci a nařízení MŠMT)

Přihlásit dítě k zápisu je možné elektronicky od 1. 3. do 30. 3. 2022. Odkaz bude umístěn zde. Pořadí přihlášek není rozhodující.

Samotné zápisy se uskuteční v pátek 1. 4. a v sobotu 2. 4. 2022. 

V průběhu vyplňování přihlášky si rodič zvolí termín (den a čas) zápisu svého dítěte.

Při odeslání přihlášky se do zařízení, na kterém je přihláška vyplňována, automaticky stáhne ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ a průvodní dopis s informacemi pro vás. 

ŽÁDOST rodiče vytisknou, podepíší a předloží při zápisu ve škole. 

Vážení rodiče, prosíme při vyplňování přihlášek buďte pečliví a respektujte diakritiku (háčky, čárky ve jménech) a uvádějte jména a příjmení tak, jak jsou uvedena v rodném listu dítěte. 

 

Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče je stanoven na 15. 3. 2022 (15.00- 17.30). Doufejme, že to epidemická situace umožní. 

 

Obecná pravidla zápisu:

  1. dítě dosáhne k 31. 8. 2022 věku 6 let,
  2. podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
  3. podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou dále doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce,
  4. podmínku přijetí dítěte s odkladem školní docházky z roku 2021 je předložení rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Kritéria přijímání žáků: 

1. trvalé bydliště dítěte a jeho zákonného zástupce je ve spádové oblasti školy, 

2. absolvování všech částí zápisu,

3. sourozenec žáka, který je v den podání žádosti žákem ZŠsRVCJ Teplice, Metelkovo nám. 968 a současně žije se žákem ve společné domácnosti,

4. v případě, že kapacita 1. tříd nebude naplněna dle kritérií 1 – 3 a zároveň počet dalších zájemců bude vyšší, než je možný počet přijetí,  rozhoduje o přijetí pořadí, vytvořené součtem pořadí dítěte v každé části zápisu (tzn. přijati budou žáci s nejnižším součtem),

5. v případě shody v kritériu č. 4 rozhoduje ředitel školy na základě doporučení pedagogické rady učitelů 1. stupně ZŠ.

 

 

Vyhláška města Teplice o spádových oblastech škol (Velikost: 226.33 kB)

Žádost o odklad povinné školní docházky (Velikost: 30 kB)

 

 

 

Nejčastější dotazy ohledně zápisu :

(obnoveny k 13. 1. 2022)

 

Kolik žáků bude přijato do 1. třídy?

 

Bude přijato tolik žáků, kolik umožňuje kapacita školy. Pro školní rok 2022/2023 to jsou tři první třídy po 28 žácích. Celkem tedy 84 žáků. 

 

Kolik žáků se hlásí k zápisu?

 

Vždy více, než je možno (kvůli kapacitě školy) přijmout. Většinou se počty přihlášených k zápisu pohybují okolo 110 - 130.  

 

Podle jakých kritérií jsou žáci přijímáni? 

Viz výše. Přednost v přijímání mají děti, které mají trvalé bydliště ve spádové oblasti školy, a děti, jejichž sourozenec je v době zápisu žákem naší školy.

 

Do jaké spádové oblasti vzhledem k našemu bydlišti patříme?

Viz vyhláška (Velikost: 226.33 kB) Města Teplice. 

 

Jak se dozvíme, že jsme přijati? 

V přesně stanoveném termínu bude zveřejněn na tomto webu seznam přijatých žáků (nebudou zveřejněna jména žáků, ale tzv. registrační číslo, které každému dítěti bude přiděleno při zápisu). 

 

Pokud bude naše dítě přijato, co máme nyní dělat?

Není třeba nic zařizovat. Začátkem června Vám poštou bude zaslána pozvánka na 1. třídní schůzky. Pokud bylo Vaše dítě přijato i do jiné ZŠ, neprodleně kontaktujte školu, do které v září nenastoupíte. 

 

Jsme nepřijatí, co máme nyní dělat?

Rozhodnutí o "nepřijetí" Vám bude rozesláno doporučenými dopisy poštou. Automaticky informujeme školu Vaší spádové oblasti (Velikost: 226.33 kB), na kterou tím pádem může být dítě v případě Vašeho zájmu přijato. Doporučujeme kontaktovat tuto školu, nebo jinou školu, kterou pro své dítě vyberete.

Pozn.: Pokud se někdo z přijatých rozhodne nastoupit do jiné školy než do naší, bude dána možnost přijmout dítě, které původně přijaté nebylo. Při nabízení možnosti dodatečného přijetí bude postupováno dle pořadí žáků a rodiče žáka budou telefonicky kontaktováni. 

 

Jsme přijati do 1. třídy do více škol, co máme nyní dělat?

Co nejdříve informujte školu, do které Vaše dítě v září nenastoupí. Dle školského zákona může být dítě přijato k plnění povinné školní docházky pouze do jedné školy. 

 

Máme zájem požádat o odklad povinné školní docházky. Jak na to?

Žádost o odklad (Velikost: 30 kB) se může podat řediteli školy, ve které Vaše dítě vykonalo zápis. V souladu s § 37, školského zákona ředitel smí vydat rozhodnutí pouze na základě dvou doporučujících stanovisek (pediatr či klinický psycholog a školské poradenské zařízení  - nejčastěji Pedagogicko-psychologickou poradnu Teplice v Lipové ulici). Rozhodnutím o odkladu povinné školní docházky nevzniká nárok na přijetí do 1. třídy dané školy. 

 

Bude naše dítě přijato do školní družiny?

Ano, budeme přijímat do šd všechny prvňáčky bez ohledu na to, zda jejich rodiče pracují či nepracují, nebo jsou rodičovské (mateřské) dovolené.

 

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prostřednictvím mailu na ředitele školy nebo jeho zástupkyni.

 

 

Co by měl budoucí prvňáček umět?

aneb základní desatero budoucího prvňáčka

  

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu, bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3. Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku. Vše v českém jazyce.

5. Znám barvy (základní i doplňkové).

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích. 

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo, ...).

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary. 

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

 

MŠMT vydalo ,,desatero pro rodiče přeškolních dětí"  (Velikost: 238.88 kB)

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.