Partneři
Kotva
Elektronická žákovská knížka

 
 
Aktuality
Chystá se školní akademie 2018
20.3.2018

Informace o chystaném představení ZDE.

Avizovaná přednáška pro rodiče
16.3.2018

V úterý 20. 3. proběhne v naší škole avizovaná přednáška pro rodiče. Začátek v 17.00. Konec je naplánován na 18.30. Více info ZDE.

Podpořte naše žákyně v soutěži!
15.3.2018

Více informací ZDE.

Víte, kdo jsou naše jedničky?
7.3.2018

Klikněte pro odpověď ZDE.

Ruda Reichel mezi nejlepšími chemiky
7.3.2018

Velký úspěch zaznamenal opět Ruda Reichel. Tentokrát na poli chemie. Více ZDE.

Luba je na druhém místě v kraji!
6.3.2018

Velký úspěch jsme zaznamenali v němčině. Luba z IX. C se umístila na 2. místě  v krajském kole Olympiády z německého jazyka. Lubo, gratulujeme. 

Přihlašování k zápisu pro příští školní rok
4.3.2018

Elektronické přihlašování dětí k zápisu je možné až do 4. 4. 2018 prostřednictvím tohoto odkazu. Více informací o zápisu ZDE.

Dva dny ředitelského volna
27.2.2018

Z provozně technických důvodů budou na dva dny v měsíci dubnu stanovana ředitelská volna. Jedná se o 6. 4. a 30. 4. 2018. Všem žákům I. stupně bude nabídnut na tyto dny pobyt ve školní družině. 

Neztratil jsi něco?
12.12.2017

Opět se množí nálezy ztracených věcí. Ve škole i v jídelně. Už máme parádní sbírku čepic, rukavic, bot, bund apod. Všechny věci jsou vyfocené zde a k vyzvednutí u paní vrátné. 

 
 
Anketa
Ze školních kroužků si nejvíce cením:
a) kroužků doučování (českého jazyka, matematiky...)
b) kroužků sportovních
c) kroužků cizích jazyků (anglického či německého jazyka)
d) kroužku turistického
e) jiných kroužků výše nezmiňovaných
Celkem hlasovalo: 55
 
 
Počítadlo
Online:
4

Dnes:
71

Posledních 7 dní:
4937

Posledních 30 dní:
19983

Celkem:
284742

Mapa webu

Charakteristika a vize školy

Vloženo: 3.4.2017 | Autor: Chalupny| Zobrazeno: 335x | Upraveno: 3.4.2017 Upravil: Chalupny

Charakteristika školy

   Škola se nachází v okresním městě (téměř v samém centru). Je dostupná  MHD, autobusem i vlakem.

 

   Má dlouhou tradici jazykové výuky. Na výuku cizích jazyků je zaměřena již od roku 1969, kdy byla poprvé vedle dvou běžných tříd otevřena třetí třída s jazykovým zaměřením. V roce 1995 zde byla s povolením MŠMT ČR zahájena experimentální výuka cizího jazyka již od 1. třídy. Škola se tak postupně stala školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Žáci jsou přijímáni do 1. tříd nezávisle na spádové oblasti. Od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka, od 6. třídy se k anglickému jazyku přibírá druhý cizí jazyk, a to němčina nebo francouzština. Učební plán školy je nastaven tak, aby většina tvz. disponibilních hodin byla využita na výuku cizích jazyků - na prvním i druhém stupni. Již od prvních tříd jsou děti rozděleny při výuce jazyků do menších skupin. I volitelné předměty (povinné na II.stupni ZŠ) jsou zaměřeny na prohlubování znalostí a dovedností v cizích jazycích (předmět konverzace v cizím jazyce - Aj, Nj, Fj, ale také je nabízen třetí cizí jazyk - italština, ruština). V celém okrese není žádná další škola takto zaměřena.

 

   Škola má dlouhodobé zkušenosti a tradici v organizování výukových zájezdů do zahraničí (VB, Francie, Německo).

 

   Ve škole je pestrá nabídka kroužků - od tělovýchovných přes umělecké, přírodovědné až po jazykové.

   Materiální vybavení školy je na slušné úrovni. Většina tříd je vybavena didaktickou technikou. Ve všech učebnách je zajištěno připojení k internetu. Jsou zde vybavené dvě tělocvičny, keramická dílna, dvě počítačové učebny, několik jazykových učeben, učebny fyziky, chemie a další.

 

   Školní budova prochází pravidelně postupnou renovací (výměna oken, dveří, podlah, šaten apod.).

 

  Téměř všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Věkové rozpětí učitelů je široké. Škola zaměstnává dostatečný počet správních zaměstnanců.

 

   S finančními prostředky na provoz i na platy vychází v rámci možností velmi dobře.

 

   O studium na této škole je obecně větší zájem. Pravidelně se k zápisu do 1. tříd  hlásí více žáků, než je škola schopna přijmout z důvodu své kapacity.

Vize školy

 • dbát na všestranný rozvoj osobnosti žáka působením pedagoga i celkovým prostředím školy
 • zachovat, popř. zvyšovat vysoký standard výuky jazyků (kvalifikovaní učitelé, vysoký počet hodin cizích jazyků)
 • postupně doplňovat vybavení učeben
 • využívání vhodných didaktických pomůcek, sledování nejmodernějších trendů v oblasti školní IT
 • navázání spolupráce s jazykovými školami zabývajícími se jazykovým vzdělávání předškoláků
 • poskytovat co nejpřesnější informace o dění ve škole
 • stálé zkvalitňování kompetencí učitelů v oblasti cizích jazyků
 • implementace metody CLIL do výuky
 • propagovat úspěchy školy
 • zachovat funkční a atraktivní webové stránky
 • budování obrazu školy jako dobře řízené organizace a dobrého zaměstnavatele
 • přijímání změn, námitek a připomínek rodičů žáků, jejich vyhodnocování, zpracování a následné iniciování změn
 • učitel má být profesionál, který umí vést jednání při komunikaci s žáky, rodiči a veřejností, umí předcházet konfliktům
 • konání pravidelných "dnů otevřených dveří"
 • zviditelňování školy pomocí vystoupení dětí, sběrových akcí, mimoškolních aktivit
 • využití úspěšnosti  žáků u přijímacích zkoušek, ve srovnávacích testech, olympiádách a soutěžích
 • propojovat výuku ICT s ostatními předměty
 • dávat zřetelně najevo, že škola nabízí kvalitní vzdělávání
 • možnost využít členů školské rady k lepší komunikaci s rodiči, se zřizovatelem a celkově k pomoci s rozvojem školy 
 • spolupráce s blízkými mateřskými školami